Condiţii generale de vânzare

 1. Preţurile indicate în această listă nu includ T.V.A. şi condiţia de livrare este prin depozitul nostru din localitatea Vânători, județul Mureș. Dacă marfa trebuie transportată la destinaţie cu mijloacele noastre de transport, cheltuielile aferente vor fi facturate la tarifele în vigoare.
 2. Marfa este transportată întotdeauna pe riscul Beneficiarului, chiar şi atunci când este livrată în condiţia „franco destinaţie”.
 3. Maşinile produse de noi sunt acoperite de o garanţie pentru defecte de fabricaţie şi/sau de montaj valabilă timp de 12 luni de la data livrării lor la utilizator. Aceasta este limitată la înlocuirea gratuită a pieselor recunoscute ca defecte şi, deci, nu prevede rambursarea cheltuielilor cu manopera aferentă acestei înlocuiri. Dreptul la garanţie se pierde în cazul în care cumpărătorul aduce modificări arbitrare structurii originale a maşinii care i-a fost furnizată.
 4. Eventualele reclamaţii trebuie să fie transmise furnizorului în termen de maximum opt zile de la data primirii mărfii, în caz contrar se pierde dreptul la garanţie
 5. Eventualele returnări ale mărfii vor trebui să fie efectuate întotdeauna în condiţia „porto franco” şi vor putea avea loc numai cu autorizarea prealabilă din partea furnizorului.
 6. Termenele de livrare a mărfii comunicate cumpărătorului se înţeleg întotdeauna a fi aproximative, motiv pentru care este exclusă orice despăgubire pentru daunele cauzate cumpărătorului în cazul în care este imposibilă respectarea acestora de către furnizor.
 7. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment lista de preţuri fără a avea obligaţia de a anunţa în prealabil clientela; prin urmare, facturarea mărfurilor comandate se va face la preţurile în vigoare în momentul expedierii.
 8. Datele tehnice şi imaginile maşinilor publicate de constructor au doar caracter ilustrativ.

Constructorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment caracteristicile acestora. Ilustraţiile existente în toate documentele nu prezintă neapărat produsul în versiunea de bază.

 1. Până la plata integrală a mărfii, SC Dealer Italia rămâne proprietarul utilajului și îşi rezervă dreptul de a o revendica, indiferent unde s-ar afla aceasta.
 2. În cazul întârzierii plăţii, vor fi aplicate cumpărătorului dobânzi de întârziere de 0,5% pe zi.
 3. În caz de suspendare a plăţilor de către cumpărător, furnizorul îşi rezervă dreptul de a reţine din suma plătită până în momentul respectiv suma reprezentând cheltuielile şi daunele suferite din cauza neîndeplinirii de către cumpărător a obligaţiilor care îi reveneau.
 4. În caz de litigii, instanţa competentă va fi exclusiv tribunalul din Târgu Mureș.